logo uprava homepage

ReViBea s. r. o.


Daňově poradenská společnost

okres Mladá Boleslav

K čemu může sloužit schůzka s daňovým poradcem ?

Právě tak jako v trestním zákoníku neznalost zákona neomlouvá, tak Vám neznalost zákonů daňových a jejich souvisejících právních předpisů může způsobit sice legální, ne však nejekonomičtější variantu Vašeho podnikání.

Naše daňová kancelář Revibea s.r.o.

je vyzbrojená znalostí a chápáním právních souvislostí daňových zákonů, pomůže Vám optimalizovat v rámci mezí zákonů Vaši podnikatelskou činnost.

Přednosti naší společnosti

Evidence v seznamu Komory daňových poradců České republiky

Důvěra – daňové poradenství je založeno na důvěře mezi klientem a jeho daňovým poradcem

Kontinuální vzdělávání v rámci Komory daňových poradců ČR – stále se vzděláváme, což je garancí vysokého profesního standardu služeb

Odpovědnost a profesní pojištění – za svoji práci neseme plnou odpovědnost a jsme pojištěni pro případ vzniku škody při poskytování daňového poradenství

Mlčenlivost – povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje na všechny informace, které daňovému poradci jeho klient svěří

Etický kodex Komory daňových poradců ČR – jsme dobrovolně přihlášeni k dodržování etického kodexu

Daňový poradce Ing. Martina Národová, Člen KDP ČR, číslo osvědčení 5613

osvědčení DP
logo uprava homepage
daňový poradce

Semináře/Školení

v oblasti účetnictví a daní
Semináře z daňové oblasti. Školení pro firmy. Individuální zaškolení v účetním programu POHODA a odborná pomoc v oblasti účetních služeb.
Základem pro nás je individuální přístup ke klientovi. Nejedná se pouze o správné zpracování předložených dokladů, nýbrž o poznání každodenního fungování firmy, abychom mohli posléze například navrhnout a zpracovat ekonomičtější řešení na míru každému zákazníkovi. Náš přístup není kvantitativní, a proto je pro omezený počet zákazníků hledajících jistotu v naší spolupráci.