Chcete své doklady svěřit do našich rukou ?

Základem pro nás je individuální přístup ke klientovi. Nejedná se pouze o správné zpracování předložených dokladů, nýbrž o poznání každodenního fungování firmy, abychom mohli posléze například navrhnout a zpracovat ekonomičtější řešení na míru každému zákazníkovi. Náš přístup není kvantitativní, a proto je pro omezený počet zákazníků hledajících jistotu v naší spolupráci.

Abyste mohli všechny podnikatelské záměry a plány uskutečnit, je třeba jim věnovat plnou soustředěnost a energii. Na sledování změn v oblasti účetních a daňových předpisů jsme tu my a rádi Vám poradíme to nejlepší řešení pro zhmotnění Vašich záměrů.
Daňová evidence je určena pro podnikající fyzické osoby, které nepovedou podvojné účetnictví a své výdaje nebudou prokazovat „paušálně“ neboli procentem z příjmů. Účetnictví i daňovou evidenci zpracováváme dle dodaných dokladů klientem průběžně během celého účetního období, abychom mohli průběžně informovat klienty o výsledcích jejich hospodaření a včas se připravili na optimalizaci.
Nabízíme komplexní zpracování účetnictví pro nově založené společnosti a již fungující malé, střední i velké společnosti. Doklady jsou doručovány do naší kanceláře, kde jsou externě zpracovány v našem ekonomickém programu. Výstupy dostanete po určitém domluveném období a to osobně nebo elektronicky.
Vedeme komplexní mzdovou agendu. Nově vzniklým společnostem zajistíme přihlášení nově vzniklé společnosti u ZP, ČSSZ, Kooperativy včetně přihlášení zaměstnance k pojištění. Během roku zpracováváme mzdy včetně srážek ve výplatním termínu, který si zaměstnavatel určí, zajistíme přihlašování a odhlašování zaměstnanců na ČSSZ a ZP, předání výplatních listů a vyúčtování mezd, předání příkazu k úhradě pro odvody, předání výstupních formulářů pro zaměstnance, jež pracovní poměr ukončili (ELDP, zápočtový list, potvrzení o příjmech), zpracujeme ELDP, mzdovou a personální evidenci.
Na základě plné moci Vás zastoupíme při kontrolách na úřadech.