Proč se přihlásit na tento kurz?

  • S tímto kurzem absolvent získá znalosti pro praktický výkon profese samostatné/ho účetní/ho. Naučí se účtovat od založení účetní jednotky až po účetní uzávěrku. Bude umět zpracovávat účetní doklady, výkazy, účtovat pokladnu, bankovní účet, ceniny, bankovní úvěry a půjčky, závazky a pohledávky, zálohy, řešit zásoby a dlouhodobý majetek.

  • Bude umět spočítat a účtovat DPH, zúčtovat zaměstnance a řešit cestovní náhrady, zúčtovat pohledávky a závazky ke společníkům, řešit časové rozlišení a dohadné účty, účtovat daně a dotace, opravné položky a odpisy pohledávek, účtovat cizí měny, náklady a výnosy, spočítat hospodářský výsledek a upravit jej na základ daně z příjmů a provést účetní závěrku.

  • V druhé části se absolvent naučí zpracovávat daňovou evidenci podnikajících fyzických osob, to znamená formu a obsah daňové evidence, evidenci příjmů a výdajů, majetku a závazků. Bude umět spočítat odvody zdravotního a sociální pojištění podnikajících fyzických osob. Bude schopen provést závěrky daňové evidence včetně sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Probíraná látka bude procvičena na příkladech z praxe.

  • Ve třetí části bude mít každý uchazeč k dispozici počítač a naučí se veškerou probranou látku včetně praktických příkladů zpracovat v oblíbeném účetním a ekonomickém programu POHODA.

   • Účetní program bude umět uchazeč nastavit pro konkrétní účetní jednotku a po skončení kurzu zvládne sám zaúčtovat všechny účetní případy včetně uzavření účetnictví na konci účetního období. Třetí část zahrnuje zaučení v programu jak pro účetnictví, tak i pro daňovou evidenci.

Akreditovaný kurz MŠMT

 • Číslo akreditace je MSMT-14569/2021-3
 • Počet hodin –  174 x 45 hod

Vstupní požadavky

 • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo výučním listem, dosažení věku 18 let, základní znalost obsluhy PC

Místo výuky

 • Mladá Boleslav a Liberec
 • Parkování zdarma na přilehlém parkovišti.

Závěrečná zkouška

 • Zkouška bude provedena písemnou formou
 • Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získáte Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností

Výuka probíhá

 • od 8.30 – 13.30 hod
 • od 13.30 – 14.00 hod – konzultace

Cena kurzu

 • 19 500 Kč (osvobozeno od DPH)

Aktuální termíny kurzů

Výukové dny – výuka je rozdělena do 8 modulů, následovně:

 • Základy účetnictví – 4.1., 5.1., 8.1., 9.1., 11.1., 15.1.
 • Účetnictví pro pokročilé – 16.1., 18.1., 22.1., 23.1., 25.1., 29.1.
 • Praktický příklad z účetnictví – 30.1., 1.2., 5.2., 6.2.,
 • Daňová soustava ČR – 8.2., 9.2., 12.2., 13.2.
 • Daňová evidence – 15.2., 16.2.
 • Praktický příklad z daňové evidence – 19.2.
 • Výuka v ekonomickém programu POHODA – účetnictví – 20.2., 22.2., 23.2., 26.2.
 • Výuka v ekonomickém programu POHODA – daňová evidence – 27.2., 29.2.
 • Závěrečná zkouška – 29.02.2024

Výukové dny – výuka je rozdělena do 8 modulů, následovně:

 • Základy účetnictví – 5.2., 6.2., 8.2., 12.2., 13.2., 15.2.
 • Účetnictví pro pokročilé – 19.2., 20.2., 22.2., 26.2., 27.2., 29.2.
 • Praktický příklad z účetnictví – 4.3., 5.3., 7.3., 11.3.
 • Opakování – 11.3.
 • Daňová soustava ČR – 12.3., 14.3., 18.3., 19.3.
 • Daňová evidence – 21.3., 25.3.
 • Praktický příklad z daňové evidence – 26.3.
 • Výuka v ekonomickém programu POHODA – účetnictví – 28.3., 2.4., 3.4., 4.4.
 • Výuka v ekonomickém programu POHODA – daňová evidence – 8.4., 9.4.
 • Závěrečná zkouška – 09.04.2024

Výukové dny – výuka je rozdělena do 8 modulů, následovně:

 • Základy účetnictví – 4.3., 5.3., 7.3., 11.3., 12.3., 14.3.
 • Účetnictví pro pokročilé – 18.3., 19.3., 21.3., 25.3., 26.3., 28.3.
 • Praktický příklad z účetnictví – 2.4., 3.4., 4.4. 5.4.
 • Daňová soustava ČR – 8.4., 9.4., 11.4., 12.4.
 • Daňová evidence – 15.4., 16.4.
 • Praktický příklad z daňové evidence – 18.4.
 • Výuka v ekonomickém programu POHODA – účetnictví – 22.4., 23.4., 25.4., 26.4.
 • Výuka v ekonomickém programu POHODA – daňová evidence – 29.4., 30.4.
 • Závěrečná zkouška – 30.04.2024

Výukové dny – výuka je rozdělena do 8 modulů, následovně:

 • Základy účetnictví – 29.4., 30.4., 2.5., 6.5., 7.5., 9.5.
 • Účetnictví pro pokročilé – 13.5., 14.5., 16.5., 20.5., 21.5., 23.5.
 • Praktický příklad z účetnictví – 27.5., 28.5., 30.5., 31.5.
 • Daňová soustava ČR – 3.6., 4.6., 6.6., 10.6.,
 • Daňová evidence – 11.6., 13.6.
 • Praktický příklad z daňové evidence – 17.6.
 • Výuka v ekonomickém programu POHODA – účetnictví – 18.6., 20.6., 21.6., 24.6.
 • Výuka v ekonomickém programu POHODA – daňová evidence – 25.6., 27.6.
 • Závěrečná zkouška – 27.06.2024

Výukové dny – výuka je rozdělena do 8 modulů, následovně:

 • Základy účetnictví – 3.5., 6.5., 7.5., 9.5., 13.5., 14.5.
 • Účetnictví pro pokročilé – 16.5., 20.5., 21.5., 23.5., 27.5., 28.5.
 • Praktický příklad z účetnictví – 30.5., 3.6., 4.6., 6.6.
 • Daňová soustava ČR – 7.6., 10.6., 11.6., 13.6.
 • Daňová evidence – 14.6., 17.6.
 • Praktický příklad z daňové evidence – 18.6.
 • Výuka v ekonomickém programu POHODA – účetnictví – 20.6., 21.6., 24.6., 25.6.
 • Výuka v ekonomickém programu POHODA – daňová evidence – 27.6., 28.6.
 • Závěrečná zkouška – 28.06.2024

Výukové dny – výuka je rozdělena do 8 modulů, následovně:

 • Základy účetnictví – 3.9., 4.9., 5.9., 9.9., 10.9., 12.9.
 • Účetnictví pro pokročilé – 16.9., 17.9., 19.9., 23.9., 24.9., 26.9.
 • Praktický příklad z účetnictví – 30.9., 1.10., 3.10., 4.10.
 • Opakování – 7.10.
 • Daňová soustava ČR – 7.10., 8.10., 10.10., 11.10.
 • Daňová evidence – 14.10., 15.10.
 • Praktický příklad z daňové evidence – 17.10.
 • Výuka v ekonomickém programu POHODA – účetnictví – 21.10., 22.10., 24.10., 25.10.
 • Výuka v ekonomickém programu POHODA – daňová evidence – 29.10., 30.10.
 • Závěrečná zkouška – 31.10.2024

Výukové dny – výuka je rozdělena do 8 modulů, následovně:

 • Základy účetnictví – 3.9., 4.9., 5.9., 9.9., 10.9., 12.9.
 • Účetnictví pro pokročilé – 16.9., 17.9., 19.9., 23.9., 24.9., 26.9.
 • Praktický příklad z účetnictví – 30.9., 1.10., 3.10., 4.10.
 • Opakování – 7.10.
 • Daňová soustava ČR – 7.10., 8.10., 10.10., 11.10.
 • Daňová evidence – 14.10., 15.10.
 • Praktický příklad z daňové evidence – 17.10.
 • Výuka v ekonomickém programu POHODA – účetnictví – 21.10., 22.10., 24.10., 25.10.
 • Výuka v ekonomickém programu POHODA – daňová evidence – 29.10., 30.10.
 • Závěrečná zkouška – 31.10.2024

Jak získat rekvalifikační kurz zdarma

Přihlaste se do kurzu zde

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu.
  Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.